Služby

Většina firem na českém a slovenském trhu řeší ziskovost. V poslední době jsou to právě talent-management, angažovanost zaměstnanců a organizační rozvoj firmy, které řada společností využívá k posílení obchodních strategií a zvyšování zisku.

Strategické partnerství

Nabízíme vám strategické partnerství v oblasti řízení lidských zdrojů, marketingu a celkového směřování firmy.
 • S pomocí našich nástrojů a zkušeností vyhodnotíme fungování vaší společnosti.

 • Na základě vaší aktuální situace i vašich potřeb rozpoznáme příležitosti vaší firmy.

 • Společně pak nastavíme opatření, která vaší společnosti přinesou dlouhodobou přidanou hodnotu.

Nabízené programy

Každá společnost potřebuje věrohodné lídry, jež dokážou řídit proces nezbytných změn.

Pod naším vedením budou vaši klíčoví zaměstnanci:

 • inspirativní pro ostatní kolegy

 • schopní transformace a inovativních přístupů

 • přirozeně autoritativní

 • vyrovnaní a odvážní

 • připravení vystupovat v rozličných rolích

 • schopnízvládat složité situace s nadhledem

 • Zkušenostní dvoudenní workshop Maska je určen vedoucím pracovníkům na různých řídicích úrovních. Program využívá metodiku svobodných umění a uplatňuje prvky, jako je kreativita, imaginace, vizionářství, rétorika a efektivní komunikace.

  Účastnící programu si v bezpečném prostředí vyzkoušejí vystupování před lidmi a zvládání emocí v nekomfortních situacích. Poznají tak sami sebe, odhalí své schopnosti i slabiny a zjistí, jak mohouvyužít své osobnostnírysy a chování k efektivnější práci a komunikaci.
 • Analýza Talent Insights nezávisle zkoumá způsobychování a komunikacejednotlivých zaměstnanců při práci. Zabývá se také motivátory jednotlivců pro danou pracovní pozici.

  Oblasti využití těchto analýz:
  • Koučování a motivace zaměstnanců
  • Rozvoj zaměstnanců
  • Vytváření efektivního a kreativního pracovního prostředí
  • Vyhledávání vhodných zaměstnanců
 • Při mentoringu předává zkušenější osoba méně zkušenému kolegovi své znalosti a zkušenosti, neformální cestou mu pomáhá na cestě k získávání požadovaných dovedností. Mentoring je vždy založen na komunikaci a vztahu dvou rovnocenných partnerů, nikoli na přímém vztahu nadřízený-podřízený. Rádi se podělíme o své zkušenosti a podpoříme Vás při rozvoji Vašich talentů.
 • Z psychologického, terapeutického i lékařského pohledu lze tělo vnímat v dynamickém propojení s myslí, emocemi a vnitřní energií. Všechny zkušenosti včetně fyzického stresu, emocionálních zranění nebo radostných zážitků jsou uloženy v tělesných buňkách, které informují a řídí ostatní orgány důležité pro život.Změna na jedné úrovni má na způsob dominového efektu vliv na celý systém lidského těla a mysli.

  Odhalování příčin stresu u jednotlivců i v celé organizaci vede k vyššímu výkonu zaměstnanců, snižuje pracovní neschopnost a navíc posiluje dobré jméno společnosti, která skutečněpečuje o své zaměstnance. Cílem programu je identifikovat a rozvíjet různé způsoby vedení lidí tak, aby zvládali stres druhých.
 • Věříme, že získávání a rozvoj pracovníků nejúspěšněji probíhá na základě propracovaného přístupu. Zaměstnavatelé si musí nejprve uvědomit, že přijímají či rozvíjejí celého člověka. Pro naše zákazníky obvykle připravujeme jednodenní nebo dvoudenní program, při kterém se zaměstnanci podílejí na individuálních a skupinových zadáních (modelové situace, případové studie) podle kompetencí nezbytných pro úspěch v dané pozici.

Nabídka otevřených seminářů

V rámci otevřených seminářů můžete zažít workshop Maska jako jednotlivec nebo ve skupině pracovníků vaší organizace. Seminářeocení osoby zodpovědné za vzdělávání vedoucích pracovníků (HR řediteléa manažeři), které hledají inspiraci a chtějí si vyzkoušet rozvoj zaměstnanců ve formě zážitkového učení. Tento seminář je také zajímavý pro vedoucí pracovníky se zájmem o moderní postupy profesního rozvoje.